Mercurius Consulting BV

Rijnstroom 22
2721 DL ZOETERMEER
phone +31-643559784
phone +31-798222273
phone +31-798222274
mail to info@mercuriusconsulting.nl

controling

Welcome

Welkom op de website van Mercurius Consulting BV.

Mercurius Consulting BV bestaat sinds 2006 en levert specifieke Professionals op het gebied van Finance, Control en Interne Audit en is genoemd naar de Romeinse God van de Handel.

Mercurius Consulting BV vervult specifieke opdrachten met inzet van hoogopgeleide deskundige Professionals en toepassing van de Gedragsnormen Integriteit, Objectiviteit, Deskundigheid en Zorgvuldigheid, Geheimhouding en Professioneel gedrag, zoals zijn geformuleerd door het Koninklijk Nivra en de Vereniging van Registercontrollers. Registeraccountants (RA) en Registercontrollers (RC) dienen zich te houden aan deze principes. Mercurius Consulting BV biedt Topkwaliteit met Verantwoordelijkheid en streeft Vooruitgang met Visie voor de Opdrachtgever na. Als Professional in het netwerk van Professionals biedt Mercurius Consulting BV de Opdrachtgever de juiste persoon.

In de Romeinse mythologie is Mercurius de god van de handel. Mercurius stond de mensen het meeste bij door zijn bemiddelende rol op aarde: hij regelde handel en contracten tussen de mensen. Geen koopman kon goede zaken doen zonder Mercurius' gunst en geen reiziger durfde te reizen zonder Mercurius te hebben aangeroepen. Mercurius wordt daarbij geholpen door zijn herautstaf, een met banden versierde olijftak, omwonden door twee slangen. Mercurius wordt afgebeeld als jongeman met vleugels aan helm (Petasus) of schoeisel en met de herautstaf (Caduceus) in zijn ene hand en een geldbuidel in zijn andere.

Management is de dingen goed doen; leiderschap is de goede dingen doen. Peter F. Drucker, Amerikaans management goeroe 1909 - 2005

Het op een eerlijke manier oneens zijn is vaak een teken van vooruitgang. Mahatma Gandhi 1869 - 1948

Het is niet genoeg te weten, men moet ook toepassen; het is niet genoeg te willen, men moet ook handelen. Johan Wolfgang von Goethe 1749 – 1832

Iemand die zijn privileges waardeert boven zijn principes verliest beide snel. Dwight David Eisenhower 1890 – 1969